Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αυτό το blog περιλαμβάνει πληροφορίες για το επιστημονικό έργο του Καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αστέρη Χουλιάρα και ενημερώνεται από τον ίδιο.

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment